Missie

Doel van ons bedrijf is door middel van het inzetten van lucht lucht warmtepompen de stijging van uw gasrekening tegen te gaan. Een bijkomend voordeel hiervan is dat er tevens een belangrijke bijdrage geleverd wordt aan de realisatie van de verduurzamings doelen. Vermindering van het gasverbruik,CO2 reductie en de versnelling van de energietransitie. Om de leefbaarheid van de wereld te bevorderen en de het klimaatdoelen te halen, is het nodig dat wij hier bepaalde stappen in maken. Door de aanschaf van een lucht lucht warmtepomp draagt u hier aan bij.